Pismeni zadaci

Zadatak 1458

Odredi linearnu funkciju \(y=kx+n\) tako da tačke \(A=(5,-2)\) i \(B=(5,2)\) pripadaju njenom grafiku.

 

Rešenje: \(x=5\)

Zadatak 1457

Odredi linearnu funkciju \(y=kx+n\) tako da tačke \(A=(-3,4)\) i \(B=(4,4)\) pripadaju njenom grafiku.

 

Rešenje: \(y=4\)

Zadatak 1456

Odredi linearnu funkciju \(y=kx+n\) tako da tačke \(A=(-2,-1)\) i \(B=(2,5)\) pripadaju njenom grafiku.

 

Rešenje: \(y=\frac{3}{2}x+2\)

Zadatak 1316

Neki posao mogu da urade dva radnika ako:

prvi radi \(10\) dana i drugi radi \(18\) dana, ili

prvi radi \(15\) dana i drugi radi \(12\) dana.

Za koliko dana bi taj posao uradio svako od njih?

 

Rešenje: prvi za \(25\) dana, drugi za \(30\) dana

Zadatak 1315

Dva radnika za jedan posao dobiju \(402\) dinara. Jedan je radio \(15\) sati, a drugi \(3\) sata i \(30\) minuta duže od prvog. Koliko je zaradio svako od njih, ako su im radni sati isto plaćeni?

 

Rešenje: \(180\) dinara i \(222\) dinara

Zadatak 1314

Ako se stranica trougla \(a\) poveća za \(10cm\), a odgovarajuća visina \(h_a\) poveća za \(8cm\), površina trougla se poveća za \(140cm^2\). Ako se stranica poveća za \(10cm\), a visina smanji za \(10cm\), površina se smanji za \(40cm^2\). Izračunaj stranicu i visinu tog trougla.

 

Rešenje: \(a=10cm\) i \(h_a=12cm\)

Zadatak 1313

Poluprečnici dvaju krugova se razlikuju za \(15cm\), a njihovi obimi se odnose kao \(2:5\). Izračunaj poluprečnike tih krugova.

 

Rešenje: \(25cm\) i \(10cm\)

Zadatak 1312

Osnovice trapeza se odnose kao \(4:3\), a srednja linija trapeza je \(17,5cm\). Izračunaj dužine osnovica tog trapeza.

 

Rešenje: \(a=20cm\) i \(b=15cm\)

Zadatak 1311

Grafici linearnih funkcija datih jednačinama \(3x-2y=12\) i \(4x+y=5\) seku se u tački:

a) \(A=(-3,2)\);          b) \(B=(3,-2)\);         c) \(C=(2,-3)\);         d) \(D=(-2,3)\);         e) \(E=(-2,-3)\).

 

Rešenje: Tačan odgovor je c).

Zadatak 1309

Zbir cifara dvocifrenog broja je \(11\). Ako cifre zamene svoja mesta onda se dobija broj za \(9\) manji od prvog broja. Koji je to broj?

 

Rešenje: \(54\)

Zadatak 1308

Zbir dva broja je \(60\). Odredi te brojeve ako je \(15\%\) prvog broja jednako \(30%\) drugog broja.

 

Rešenje: \(10\) i \(50\)

Zadatak 1307

Odredi dva broja čija je razlika \(11\), a trećina prvog broja je za \(7\) veća od drugog broja.

 

Rešenje: \(6\) i \(-5\)

Zadatak 1306

Trećina zbira dva broja iznosi \(12\), a polovina razlike tih brojeva je\(9\). Koji su to brojevi?

 

Rešenje: \(27\) i \(9\).

Zadatak 0250

Test: MKo8BGII_052

 

Odredi funkciju koja sadrži tačke \(A=(2,1) \) i \( B=(1,3)\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0250

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Sistemi linearnih jednačina Primena sistema linearnih jednačina