Pismeni zadaci

Zadatak 1455

Napiši eksplicitni oblik funkcije \(\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}y-3=0\) i predstavi je grafički.

 

Rešenje: \(y=-\frac{1}{2}x+\frac{9}{2}\)

Zadatak 1454

Data je funkcija \(x-2y-1=0\) u implicitnom obliku. Napiši je u eksplicitnom obliku i nacrtaj njen grafik.

 

Rešenje: \(y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\)

Zadatak 1445

Ako tačka \(A=(1,2)\) pripada grafiku funkcije \(mx-2x=y-m\) izračunaj vrednost parametra \(m, m \in \mathbb{R}\) i za tu vrednost \(m\) napiši funkciju u eksplicitnom obliku.

 

Rešenje: \(m=2, y=2\)

Zadatak 1441

Samo jednoj od implicitno zadatih linearnih funkcija odgovara eksplicitno zadata funkcija \(y=3x+2\). Koja od ponuđenih?

a) \(x+3y-2=0\);          b) \(3x-y+2=0\);          c) \(x-3y-2=0\);          d) \(3x-y-2=0\);          e) \(2x-y+3=0\).

 

Rešenje: Tačan odgovor je b).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Linearna funkcija Eksplicitni i implicitni oblik linearne funkcije