Pismeni zadaci

Zadatak 0249

Test: MKo8BGII_052

 

Odredi parametar m tako da grafik funkcije   \((m-3)x-2y+6=0\)   bude paralelan sa  grafikom funkcije  \(2x-y+3=0\)  i odredi monotonost tako dobijene funkcije.

 

Rešenje:


 

Obe funkcije prebacimo u ekspicitni oblik i izjednačimo koeficijente pravca:

 

\((m-3)x-2y+6=0\)\(\Leftrightarrow 2y=(m-3)x+6\Leftrightarrow y=\frac{m-3}{2}x+6\);

 

\(2x-y+3=0\)\(\Leftrightarrow y=2x+3\)

 

\(\frac{m-3}{2}=2\)  \(\Leftrightarrow m-3=4\)\(\Leftrightarrow m=7\)

 

Monotonost: \( y=\frac{7-3}{2}x+6\) \(\Leftrightarrow y=2x+6\). Funkcija je rastuća jer je k=2>0.