Zadatak 1452

Svakoj datoj funkciji pridruži oznaku odgovarajućeg grafika funkcije na datoj slici:

Grafik linearne funkcije

1) \(y=x+2\);         2) \(y=x+1\);         3) \(y=-x+2\);         4) \(y=-x-1\);

 

Rešenje: 1) \(c\);         1) \(d\);         1) \(b\);         1) \(a\).