Zadatak 1453

Dato su grafici linearnih funkcija:

1) Grafik linearne funkcije     2) Grafik linearne funkcije

Napiši jednačine odgovarajućih funkcija.

 

Rešenje: 1) \(y=x\); 2) \(y=-2x+2\);