Pismeni zadaci

Zadatak 1439

Napiši bar dva primera linearnih funkcija čiji su grafici odsecaju na \(Oy\) osi isti odsečak kao i grafik funkcije \(y=2x-3\).

 

Rešenje: Npr. \(y=-x-2, y=3x-2,...y=kx-2\)