Pismeni zadaci

Zadatak 1913

Test: MPsIVAI_328

 

S Koliko se petocifrenih brojeva može napisati pomoću cifara \(0,1,2,...,9\) ako se cifre:

a) ne mogu ponavljati;

b) mogu ponavljati?

Zadatak 1768

Test: MPsIBGII_299

 

N Dato je sedam ravni takvih da se svake dve od njih seku. Koliko je najviše pravih određeno njihovim presecima?

Zadatak 1763

Test: MPsIBGII_298

 

N U skupu od \(10\) tačaka postoji tačno \(6\) četvorki koplanarnih tačaka. Koliko ravni određuje ovih \(10\) tačaka? (koplanarne tačke su tačke jedne ravni)

Zadatak 1764

Test: MPsIBGII_299

 

N U kupeu jednog voza nalaze se dve klupe, okrenute jedna prema drugoj sa po pet mesta. Od deset putnika, četiri želi da sedi u smeru kretanja voza, troje u suprotnom smeru, a preostalima je svejedno. Na koliko načina se putnici mogu rasporediti na mesta u kupeu?

Zadatak 1759

Test: MPsIBGII_298

 

N Na polici se nalazi \(14\) knjiga, od kojih su \(6\) na ruskom, \(3\) na engleskom i \(5\) na francuskom jeziku. Na koliko različitih načina se mogu rasporediti knjige na polici, ako se knjige na istom jeziku moraju nalaziti jedna uz drugu?

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Logika i skupovi Kombinatorika