Pismeni zadaci

Zadatak 1992

Test: MPsIVAI_344

 

S Neka je \(p\) prost broj, \(p>3\).

a) Odredi ostatak koji \(p^2\) daje pri deljenju sa \(3\).

b) Dokaži da je broj \(8p^2+1\) deljiv sa \(3\).

Zadatak 1914

Test: MPsIVAI_328

 

N Dokaži da broj \(n^2+1\) nije deljiv sa \(3\) ni za jedan prirodan broj \(n\).

Zadatak 1766

Test: MPsIBGII_299

 

O Ako su \(\alpha\) i \(\beta \) iracionalni brojevi, a \(\alpha +\beta \) racionalan, dokaži da su brojevi \(\alpha -\beta \) i \(\alpha +2\beta \) iracionalni.

Zadatak 1836

Test: MPsIVAI_312

 

S Dokaži da je \(\sqrt{3}-\sqrt{2}\) iracionalan broj.

Zadatak 1765

Test: MPsIBGII_299

 

O Napiši u obliku razlomka broj \(0,\overline{142857}\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Realni brojevi Osobine realnih brojeva