Pismeni zadaci

Zadatak 0314

Test: MPsIKGII_066

 

Za odelo treba 3m štofa širine 140cm. Koliko metara štofa treba ako je širina 80cm?

 

Rešenje:


 

Dužina Širina
3  ↓ 140 ↑
x  ↓ 80   ↑

 

\(3:x=80:140\)

 

\(80x=420\)

 

\(x=\frac{21}{4}\)

 

\(x=5,25m\).