Pismeni zadaci

Zadatak 1793

Test: MPsIKIII_304

 

S a) Radeći dnevno po \(6h\), \(22\) radnika za \(10\) dana zarade \(40 000\) dinara. Koliko časova dnevno treba da rade \(24\) radnika, \(11\) dana, da bi zaradili \(80 000\) dinara?

b) Od određene količine materijala može se napraviti \(15\) grda dužine \(6m\), širine \(0,4m\) i debljine \(7cm\). Ako se od iste količine može napraviti \(12\) greda dužine \(5m\), debljine \(12cm\), kolika će biti njihova širina?