Pismeni zadaci

Zadatak 0331

Test: MPsIKGII_070

 

Pera, Žika i Laza dele 540 dinara u odnosu 3:2:4. Koliko dobija svako od njih?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0331

Zadatak 0330

Test: MPsIKGII_070

 

hit  Koliko rakije po ceni od 1340 i 1165 dinara treba pomešati da se dobije 525 litara mešavine po ceni od 1240 dinara?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0330

Zadatak 0312

Test: MPsIKGII_066

 

Pera, Žika i Laza treba da podele sumu od 603 evra u odnosu 4:3:2. Koliko dobija svaki od njih pojedinačno?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0312

Zadatak 0315

Test: MPsIKGII_066

 

Koliko treba uzeti 90%, a koliko 60% rastvora alkohola da bi se dobilo 27 litara rastvora jačine 70% ?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0315

Zadatak 0297

Test: MPsIKGII_062

 

Ako imamo robu po ceni od 2400 i 3200 dinara, a treba napraviti 450kg mešavine po ceni od 2600 dinara, koliko kilograma treba uzeti od svake robe?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0297

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Proporcionalnost veličina Račun podele i mešanja