Pismeni zadaci

Zadatak 0330

Test: MPsIKGII_070

 

hit  Koliko rakije po ceni od 1340 i 1165 dinara treba pomešati da se dobije 525 litara mešavine po ceni od 1240 dinara?

 

Rešenje:


 

x 1340   75
    1240  
y 1165   100

 

\(x:y=75:100\); 

 

\(x:y=3:4\); 

 

\(x=3k, y=4k, x+y=525\)

 

\(7k=525,k=75\), 

 

\(x=225l, y=300l\).

 


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Proporcionalnost veličina Račun podele i mešanja Zadatak 0330