Pismeni zadaci

Zadatak 0310

Test: MPsIKGII_066

 

1. a) Sa povećanjem od 16% roba je koštala 3712 dinara. Kolika je bila cena robe pre povećanja?

 

Rešenje:


 

x  ↓ 100 ↓
3712 ↓ 116 ↓

 

\(x:3712=100:116\)

 

\(x=\frac{3712\cdot 100}{116}\)

 

\(x=3200\).