Zadatak 0295

Test: MPsIKGII_062

 

Ako danas uložimo 100 000 dinara u banku čija je kamatna stopa 20%, koliki iznos se dobija od kamate posle:  a) 15 meseci;  b) 200 dana?

 

Rešenje:


 

 a) Koristimo formulu za izračunavanje kamatnog iznosa na osnovu broja meseci:

 

\(I=\frac{Kpm}{1200}\)  \(=\frac{100000\cdot 20\cdot 15}{1200}\) \(=25000\)  dinara.

 

 b) Slično, koristimo formulu za izračunavanje kamatnog iznosa na osnovu broja dana:

 

\(I=\frac{Kpd}{36000}\)  \(=\frac{100000\cdot 20\cdot 200}{36000}\) \(=11111,11\)  dinara.