Zadatak 0311

Test: MPsIKGII_066

 

1. b) Nakon perioda od 75 dana, uz kamatu od 6% na računu je iznos od 121500 dinara. Koliki je bio ulog na početku i kolika je dobit od kamate ostvarena?

 

Rešenje:


 

\(t=75d,p=6\%, K+I=121500\)

 

\(I=\frac{K\cdot p\cdot d}{36000}\)

 

\(\Rightarrow I=\frac{K\cdot 6\cdot 75}{36000}\)

 

\(\Leftrightarrow I=\frac{K}{80}\)

 

\(\Leftrightarrow 80\cdot I=K\wedge K+I=121500\)

 

\(\Leftrightarrow 81\cdot I=121500, I=\frac{121500}{81}=1500\)

 

\(K=121500-1500=120000\).