Zadatak 0334

Test: MPsIKGII_070

 

Kolika je dobit ako se u banku uloži iznos od 60 000 dinara na period od tri meseca uz kamatu od 15% ?

 

Rešenje:


 

\(K=60000, m=3, p=15\)

 

\(I=\frac{Kpm}{1200}\)

 

\(I=\frac{60000\cdot 15\cdot 3}{1200}\)

 

\(I=2250\)  dinara.