Pismeni zadaci

Zadatak 1951

Test: MPsIVAIII_336

 

S Odredi \(p\) i \(q\) tako da su oba polinoma \(a(x)=x^3-x^2-2px+3q\) i \(b(x)=qx^3-px^2+x+2\) deljivi sa \(x-2\).

Zadatak 1873

Test: MPsIVAIII_320

 

S Polinom \(x^3+px^2+qx-3\) je deljiv sa \(x+1\), a pri deljenju sa \(x-2\) daje ostatak \(9\). Odredi vrednost parametara \(p\) i \(q\).

Zadatak 1215

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ostatak pri deljenju polinoma \(P(x)=x^6-2x^5-x^4-x^3+ax^2+bx+c\) polinomom \(Q(x)=x^3-2x^2-x-2\) jednak je \(x^2-x+1\). Vrednost izraza \(a+2b+3c\):

a) \(-15\);          b) \(-5\);        c) \(-4\);        d) \(5\);        e) \(25\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1215

Zadatak 1803

Test: MKsIKIII_307

 

O Podeli polinome: $$(x^3-2x^2-4x-1):(x+1)$$

Zadatak 1214

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je ostatak pri deljenju polinoma \(P(x)=x^5+x^4-x^3+2x^2+ax+b\) polinomom \(Q(x)=x^2-x-2\) jednak 7, onda je \(3a-5b\):

a) \(-11\);          b) \(-2\);         c) \(10\);         d) \(11\);         e) \(22\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1214

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Polinomi Deljenje polinoma. Bezuov stav.