Pismeni zadaci

Zadatak 0299

Test: MPsIKGIII_063

 

Dati trougao ABC preslikati : a) translacijom za vektor \(2\vec{a}\) ako je dat vektor \(\vec{a}\);  b)  rotacijom oko tačke O za 60° ako tačka O ne pripada trouglu ABC.

 

Rešenje:


 

a) translacija za dati vektor

 

b)

rotacija za ugao

 


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Geometrija Translacija Zadatak 0299