Pismeni zadaci

Zadatak 1971

Test: MPsIVAIV_340

 

S Na kateti \(AC\) pravouglog trougla \(ABC,(AB=10cm, AC=6cm)\) data je tačka \(M\) takva da je \(AM=4cm\). Odredi rastojanje tačke \(M\) od hipotenuze tog trougla.

Zadatak 1745

Test: MKsIBGIV_295

 

O Izračunaj vrednost izraza:

a) $$\sin \frac{\pi }{4}\cos \frac{\pi }{4}+\cos \frac{\pi }{6}$$

b) $$\tan \frac{\pi }{4}\cot \frac{\pi }{6}-\cot \frac{\pi }{4}\tan \frac{\pi }{3}$$

Zadatak 1735

Test: MKsIBGIV_293

 

O Izračunaj trigonometrijske funkcije oštrog ugla \(\alpha\) ako je \(\cos \alpha =\frac{60}{229}\).

Zadatak 1740

Test: MKsIBGIV_294

 

O Izračunaj trigonometrijske funkcije oštrog ugla \(\alpha\) ako je \(\tan \alpha =\frac{7}{24}\).

Zadatak 1730

Test: MKsIBGIV_292

 

O Izračunaj vrednost izraza:

a) \(2\sin 45^{\circ}+4\cos 45^{\circ}\);

b) \(\frac{\tan 60^{\circ}-\tan 30^{\circ}}{\sin 30^{\circ}+\cos 60^{\circ}}\).

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Trigonometrija pravouglog trougla Trigonometrijske funkcije oštrog ugla