Pismeni zadaci

Zadatak 1972

Test: MPsIVAIV_340

 

N Ako je \(\tan \alpha =\sqrt{5}\), odredi vrednost izraza $$\frac{\sin \alpha }{1-\sin \alpha }-\frac{\sin \alpha }{1+\sin \alpha }$$

Zadatak 1894

Test: MPsIVAIV_324

 

N Dokaži da za svaki oštar ugao \(\alpha \) važi: $$\frac{1+\tan ^4\alpha }{\tan ^2\alpha +\cot ^2\alpha }=\tan ^2\alpha $$

Zadatak 1741

Test: MKsIBGIV_294

 

N Dokaži identitet: $$\frac{\cos \alpha }{1-\cos \alpha }-\frac{\cos \alpha }{1+\cos \alpha }=2\cot ^2\alpha $$

Zadatak 1746

Test: MKsIBGIV_295

 

S Uprosti izraz: $$\frac{2\tan 36^{\circ}+4\cot 54^{\circ}}{2\cot 54^{\circ}+\tan 36^{\circ}}$$

Zadatak 1736

Test: MKsIBGIV_293

 

N Uprosti izraz: $$\left ( \frac{1}{\cos \alpha }+\tan \alpha \right )\left ( \frac{1}{\cos \alpha }-\tan \alpha \right )$$

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Trigonometrija pravouglog trougla Osnovne trigonometrijske identičnosti