Pismeni zadaci

Zadatak 1747

Test: MKsIBGIV_295

 

S Odredi ostale elemente pravouglog trougla ako je dato \(a=4\sqrt{3}, b=12\) i ugao \(\gamma =90^{\circ}\).

Zadatak 1742

Test: MKsIBGIV_294

 

S Odredi ostale elemente pravouglog trougla ako je dato \(c=100\) i ugao \(\beta =25^{\circ}47'\).

Zadatak 1732

Test: MKsIBGIV_292

 

S Odredi ostale elemente pravouglog trougla ako je data hipotenuza \(c=327\) i oštar ugao \(\alpha =29^{\circ}\).

Zadatak 1737

Test: MKsIBGIV_293

 

S Odredi ostale elemente pravouglog trougla ako je dato \(a=9\sqrt{3}\) i ugao \(\alpha =30^{\circ}\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Trigonometrija pravouglog trougla Rešavanje pravouglog trougla