Pismeni zadaci

Zadatak 1990

Test: MPsIVAI_344

 

N U skupu formula \(\mathfrak{F }=\left \{ p\Rightarrow q,\neg(\neg p\wedge q),p\wedge q, \neg q\vee p, q\vee \neg p, q\Rightarrow p \right \}\) uvedena je relacija $$F_1\sim F_2 \text{ ako i samo ako } (F_1\Leftrightarrow F_2) \text{ je tautologija.}$$

a) Dokaži da je \(\sim\) relacija ekvivalencije i odredi klase ekvivalencije.

b) Nacrtaj graf relacije \(\sim\).

Zadatak 1834

Test: MPsIVAI_312

 

S Na skupu \(A=\left \{ -5,-3,-1,2,4 \right \}\) definisana je relacija: $$x\rho y\Leftrightarrow x^2+y^2\geq 25$$

a) Da li je \(\rho\) refleksivna, simetrična, antisimetrična, tranzitivna?

b) Nacrtaj graf i napravi tablicu relacije \(\rho\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Logika i skupovi Relacije