Pismeni zadaci

Zadatak 2008

Test: MPsIVAII_348

 

S Odredi pravu koja sadrži datu tačku \(M\) i seče dve date mimoilazne prave \(p\) i \(q\).

Zadatak 1930

Test: MPsIVAII_332

 

 N Neka su \(p\) i \(q\) dve mimolilazne prave. Dokaži da postoje dve paralelne ravni \(\alpha\) i \(\beta\) takve da \(p\subset \alpha \) i \(q\subset \beta \).

Zadatak 1852

Test: MPsIVAII_316

 

S Ako neka ravan seče jednu od dve paralelne prave, dokazati da seče i drugu.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za I razred Geometrija Osnovi geometrije