Pismeni zadaci

Zadatak 1931

Test: MPsIVAII_332

 

O Neka su \(AA_1, BB_1\) i \(CC_1\) visine trougla \(ABC\) i \(H\) njegov ortocentar. Ako je \(\measuredangle A_1HC_1=116^{\circ}\) i \(\measuredangle A_1HB_1=108^{\circ}\), odredi \(\measuredangle BAC\).