Pismeni zadaci

Zadatak 1950

Test: MPsIVAIII_336

 

S Konstruiši trougao \(ABC\) ako su dati: jedna visina, dužina simetralne duži iz istog temena i poluprečnik upisanog kruga.