Pismeni zadaci

Zadatak 1871

Test: MPsIVAIII_320

 

N Neka se krugovi \(k\) i \(l\) seku u tačkama \(M\) i \(N\). Proizvoljna sečica ovih krugova, kroz \(M\), seče krugove \(k\) i \(l\) u tačkama \(A\) i \(B\), a proizvoljna sečica \(n\), kroz \(N\), seče ih u tačkama \(C\) i \(D\). Dokaži da je četvorougao \(ABCD\) trapez.