Pismeni zadaci

Zadatak 1872

Test: MPsIVAIII_320

 

O Konstruiši paralelogram ako su dati jedna stranica, njoj odgovarajuća visina i ugao između dijagonala.