Pismeni zadaci

Zadatak 1949

Test: MPsIVAIII_336

 

N U krug \(k\) upisan je oštrougli trougao \(ABC\). Prava \(m\), koja nema zajedničkih tačaka sa \(k\) i paralelna je sa \(BC\), seče pravu \(AB\) u tački \(D\). Ako je \(X\) tačka kruga \(k\) na luku \(BC\), koji ne sadrži tačku \(A\), a \(Y\) presek pravih \(CX\) i \(m\), dokaži da je četvorougao \(ADXY\) paralelogram.