Pismeni zadaci

Zadatak 2013

Test: MPsIIVAII_349

 

S Reši jednačinu: $$2x^2-5x-3\left | x-2 \right |=0$$

Zadatak 1938

Test: MPsIIVAII_333

 

N Reši jednačinu: $$\frac{x^2}{2}+\frac{18}{x^2}-11\left ( \frac{x}{2}+\frac{3}{x} \right )+20=0$$

Zadatak 1794

Test: MPsIIKIII_305

 

O Reši jednačine:

a) $$(x+9)^2-(x+8)^2=(2x+4)^2+1$$

b) $$\frac{4x}{x-1}-\frac{3x}{x+1}=\frac{2x^2+5x+1}{x^2-1}$$

Zadatak 1857

Test: MPsIIVAII_317

 

O Ako za koeficijente \(a,b\) i \(c\) kvadratne jednačine \(ax^2+bx+c=0\) važi \(2b^2-9ac=0\) dokaži da je odnos korena te jednačine jednak \(2\).

Zadatak 0236

Test: MPsIIJAII_049

 

Reši jednačinu:

 

\(\frac{2x-5}{x-11}+\frac{7-3x}{(x-6)^2+1}=\frac{x-4}{x-11}+\frac{(x-3)^2}{(x-6)^2+1}\)

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0236

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Kvadratna jednačina Rešavanje kvadratne jednačine