Pismeni zadaci

Zadatak 2014

Test: MPsIIVAII_349

 

S Data je jednačina (\(a\neq -1,a\neq 2\)): $$(a^2-a-2)x^2+(2a^2-2a+5)x+a^2-a-2=0$$

a) Dokaži da su koreni ove jednačine realni.

b) Za koju vrednost parametra \(a\) je zbir korena jednačine najmanji?

Zadatak 1936

Test: MPsIIVAII_333

 

S Kada se svakom korenu jednačine \(x^2+px+q=0\) doda \(1\), dobijaju se koreni jednačine \(x^2-p^2x+pq=0\). Odredi \(p\) i \(p\).

Zadatak 0239

Test: MPsIIJAII_049

 

U jednačini   \((k-1)x^2+(k-5)x-(k+2)=0\)   odredi parametar k tako da je \(x_{1}^{2}+x_{2}^{2}<2\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0239

Zadatak 1858

Test: MPsIIVAII_317

 

S Data je jednačina \(x^2+px+q=0, p,q \in \mathbb{R}\). Odredi \(p\) i \(q\) ako je razlika korena jednačine jednaka \(5\), a razlika njihovih kubova \(35\).

Zadatak 0235

Test: MPsIIJAII_048

 

U jednačini   \((k-1)x^2+(k-5)x-(k+2)=0\)   odredi k tako da je    \(\frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}>2\)

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0235

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Kvadratna jednačina Vijetove formule