Zadatak 1858

Test: MPsIIVAII_317

 

S Data je jednačina \(x^2+px+q=0, p,q \in \mathbb{R}\). Odredi \(p\) i \(q\) ako je razlika korena jednačine jednaka \(5\), a razlika njihovih kubova \(35\).