Pismeni zadaci

Zadatak 1936

Test: MPsIIVAII_333

 

S Kada se svakom korenu jednačine \(x^2+px+q=0\) doda \(1\), dobijaju se koreni jednačine \(x^2-p^2x+pq=0\). Odredi \(p\) i \(p\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Kvadratna jednačina Vijetove formule Zadatak 1936