Pismeni zadaci

Zadatak 1105

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Jednačina \(\sqrt{2x-14}-\sqrt{x-7}=\sqrt{x+5}\)

a) ima dva realna pozitivna rešenja;         b) ima dva realna rešenja od kojih je samo jedno pozitivno;        c) ima samo jedno realno rešenje;        d) ima četiri realna pozitivna rešenja;        e) nema realnih rešenja.

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1105

Zadatak 1104

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Jednačina \(\sqrt{3-x}-\sqrt{x-5}=1\)

a) nema rešenja;          b) ima tačno jedno rešenje;           c) ima više od tri rešenja;           d) ima tačno tri rešenja;           e) ima tačno dva rešenja. 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1104

Zadatak 0288

Test: MKsIIJAIII_059

 

Odredi skup rešenja jednačine:

 

\(\sqrt{2x+14}-\sqrt{x-7}=\sqrt{x+5}\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0288

Zadatak 1103

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Jednačina \(\sqrt{x^2-10x+25}=x-5\)

a) nema rešenja;          b) ima tačno jedno rešenje;        c) ima više od tri rešenja;        d) ima tačno tri rešenja;        e) ima tačno dva rešenja.

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1103

Zadatak 0283

Test: MKsIIJAIII_058

 

Odredi skup rešenja jednačine:

 

\(3\sqrt{x-2}-2\sqrt{x-5}=\sqrt{3x-2}\)

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0283

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Kvadratna jednačina Jednačine koje se svode na kvadratne Iracionalne jednačine