Pismeni zadaci

Zadatak 0999

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je \(\alpha \in \left ( \pi ,\frac{3\pi }{2} \right )\) i \(\cos \alpha =-\frac{2\sqrt{2}}{3}\) onda je \(\sin 2\alpha \) jednako:

a) \(-\frac{4\sqrt{2}}{9}\);           b) \(-\frac{2\sqrt{2}}{9}\);          c) \(\frac{1}{3}\);          d) \(-\frac{1}{3}\);          e) \(\frac{4\sqrt{2}}{9}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0999

Zadatak 0989

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je \(\tan \alpha =-2, \alpha \in \left ( \frac{\pi }{2}, \pi  \right )\) tada \(\sin \alpha \) i \(\cos \alpha \) iznose redom:

a) \(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\);           b) \(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\);          c) \(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\);          d) \(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\);          e) \(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0989

Zadatak 0961

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Vrednost izraza $$\sin 18^{\circ}\cos 36^{\circ}$$ je:

a) \(\frac{\sqrt{5}}{4}\);          b) \(\frac{1}{8}\);          c) \(\frac{\sqrt{5}-1}{8}\);          d) \(\frac{\sqrt{5}+1}{16}\);          e) \(\frac{1}{4}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0961

Zadatak 0963

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Izraz $$\frac{2\sin x-\sin 2x}{2\sin x+\sin 2x}$$ identički je jednak izrazu:

a) \(\tan ^2\frac{x}{2}\);          b) \(\tan x\);          c) \(\ctg x\);          d) \(\tan 2x\);          e) \(\cot ^2 \frac{x}{2}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0963

Zadatak 0960

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Vrednost izraza $$\cos \frac{\pi }{5}\cdot \cos \frac{2\pi }{5}$$ je:

a) \(\frac{1}{16}\);          b) \(\frac{1}{2}\);          c) \(\frac{1}{3}\);          d) \(\frac{\sqrt{3}}{16}\);          e) \(\frac{1}{4}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0960

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Trigonometrija Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla