Pismeni zadaci

Zadatak 1973

Test: MPsIIVAIV_341

 

S Ako je \(\alpha +\beta +\gamma =\frac{\pi }{2}\), dokaži jednakost: $$\sin \alpha +\sin \beta +\sin \gamma =4\sin \frac{\pi -2\alpha }{4}\sin \frac{\pi -2\beta }{4}\sin \frac{\pi -2\gamma }{4}$$