Pismeni zadaci

Zadatak 0993

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Koliko je $$\tan \left ( \frac{\pi }{4}+\alpha  \right )-\tan \left ( \frac{\pi }{4}-\alpha  \right )$$ ako je \(\tan 2\alpha =3\):

a) \(12\);          b) \(6\);           c) \(3\);           d) \(-6\);          e) \(-12\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0993

Zadatak 0990

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je $$\cos 2\alpha =-\frac{63}{65}, \cos \beta =\frac{7}{\sqrt{130}}; \alpha ,\beta \in \left ( 0,\frac{\pi }{2} \right )$$ tada je \(\alpha +\beta \):

a) \(\frac{\pi }{4}\);          b) \(\frac{\pi }{3}\);         c) \(\frac{\pi }{2}\);         d) \(\frac{2\pi }{3}\);         e) \(\frac{3\pi }{4}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0990

Zadatak 0977

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je $$\frac{1}{\tan ^2x}+\frac{1}{\cot ^2x}+221\left ( \frac{1}{\sin ^2x}+\frac{1}{\cos ^2x} \right )=1996; \; x\in \left ( \frac{\pi }{2},\pi  \right )$$ onda je \(\sin 2x\) jednako:

a) \(-\frac{2}{3}\);          b) \(\frac{2}{3}\);          c) \(-\frac{\sqrt{2}}{3}\);          d) \(\frac{\sqrt{2}}{3}\);          e) \(--\frac{3}{4}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0977

Zadatak 0978

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako su  \(\tan x=-\frac{1}{2}, x\in \left ( \frac{\pi }{2}, \pi \right )\) i \(\tan y=3,y\in \left ( 0,\frac{\pi }{2} \right )\), tada je \(\sin (x+y)\) jednako:

a) \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\);          b) \(\frac{\sqrt{2}}{10}\);          c) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\);          d) \(-\frac{1}{6}\);          e) \(\frac{7\sqrt{2}}{10}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0978

Zadatak 0976

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je \(\tan \left ( \alpha -\frac{\pi }{4} \right )=\frac{3}{4}\) onda je \(\tan \alpha \) jednako:

a) \(5\);          b) \(6\);          c) \(8\);          d) \(9\);          e) \(7\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0976

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Trigonometrija Adicione formule