Zadatak 1974

Test: MPsIIVAIV_341

 

O Ako je \(\sin 2\alpha =\frac{2}{3}\) izračunaj vrednost izraza: $$\sin ^4\alpha +\cos ^4\alpha $$