Zadatak 0984

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je \(\sin 1994^{\circ}=a, \tan 1994^{\circ}=b, \cot 1994^{\circ}=c\) onda je:

a) \(a>b>c\);          b) \(b>a>c\);          c) \(b>c>a\);          d) \(c>b>a\);          e) \(c>a>b\).

Rešenje:


Kako su $$a=\sin 1994^{\circ}=\sin 194^{\circ}=\sin (180^{\circ}+14^{\circ})=-\sin 14^{\circ}<0$$

$$b=\tan 1994^{\circ}=\tan 14^{\circ}<\tan 45^{\circ}=1$$

$$c=\cot 1994^{\circ}=\frac{1}{\tan 1994^{\circ}}>1$$

Dakle, važi \(c>b>a\).

Tačan odgovor je d).