Pismeni zadaci

Zadatak 1977

Test: MPsIIVAIV_341

 

N U jednom trouglu važi \(\cos \alpha =\frac{3}{5}, b=a+1\) i \(c=b+1\). Izračunaj dužinu stranice \(a\) i \(\tan \frac{\beta }{2}\).

Zadatak 1037

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Dužine stranica trougla \(ABC\) su: \(AB=c,AC=b,BC=a\). Ako je ugao \(\alpha\) kod temena \(A\) dva puta veći od ugla \(\beta\) kod temena \(B\), onda je:

a) \(a^2=b(b+c)\);          b) \(a^2=c(b+c)\);         c) \(a=2b\);         d) \(b=2a\);         e) \(c=\frac{a+b}{2}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1037

Zadatak 1035

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je u trouglu \(ABC\) ugao kod temena A dva puta veći od ugla kod temena B, a stranice \(AC=2, AB=3\) tada je stranica \(BC\) jednaka:

a) \(3\);          b) \(2\sqrt{3}\);         c) \(2\sqrt{2}\);         d) \(\sqrt{10}\);         e) \(\frac{10}{3}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1035

Zadatak 1036

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

U oštrouglom trouglu date su stranice \(a=1,b=2\) i površina \(P=\frac{12}{13}\). Zbir kvadrata sinusa uglova trougla je:

a) \(\frac{134}{65}\);          b) \(\frac{352}{169}\);        c) \(\frac{1868}{845}\);        d) \(\frac{28}{13}\);        e) \(\frac{88}{39}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1036

Zadatak 1033

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Površina trougla \(ABC\) je \(6\sqrt{3}cm^2\). Ako su dužine stranica \(AC=7cm,BC=3cm\) i ako je ugao kod temena \(C\) tup, onda je dužina stranice \(AB\) jednaka (u cm):

a) \(8\);          b) \(7\);        c) \(12\);        d) \(6\);        e) \(16\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1033

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Trigonometrija Sinusna i kosinusna teorema