Pismeni zadaci

Zadatak 1935

Test: MPsIIVAII_333

 

S Reši jednačinu: $$1-\frac{2b}{x-a}=\frac{a^2-b^2}{a^2+x^2-2ax};\; a,b\in \mathbb{R}$$

Zadatak 1798

Test: MPsIIKIII_305

 

N Za koje vrednosti parametra \(m\) će izraz $$(m-2)x^2-2mx+m-1$$ biti stalno negativan?

Zadatak 1092

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Skup svih vrednosti realnog parametra \(m\) za koje je zbir kvadrata rešenja jednačine \((m+1)x^2-2mx+m-1=0\) jednak broju \(\frac{10}{9}\) je:

a) \(\left ( -\infty , -\frac{1}{2} \right ] \cup (2,+\infty )\);          b) \(\left ( \frac{1}{2},2 \right )\);        c) \(\left \{ \frac{1}{2},2 \right \}\);        d) \(\left \{ 2,-\frac{1}{2} \right \}\);        e) \(\mathbb{R}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1092

Zadatak 1093

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Skup svih vrednosti realnog parametra \(m\) za koje je jedno rešenje jednačine \(4x^2-15x+\frac{m^3}{2}=0\) kvadrat drugog, je:

a) \(\left \{ -3,5 \right \}\);           b) \(\left [ -5,3 \right ]\);          c) \(\left \{ -5,3 \right \}\);          d) \(\left \{ -5 \right \}\);          e) \(\left \{ 3 \right \}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1093

Zadatak 1091

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Skup svih vrednosti realnog parametra \(m\) takvih da jednačina \(x^2+mx+m+x=0\) ima rešenja koja zadovoljavaju uslov \(x_1^3+x_2^3=-1\) je:

a) \(\left \{ 0,5 \right \}\);          b) \((-5,4)\);        c) \(\left \{ 0 \right \}\);        d) \(\left \{ 2 \right \}\);        e) \(\left \{5 \right \}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1091

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Kvadratna jednačina Kvadratne jednačine sa parametrima