Pismeni zadaci

Zadatak 1957

Test: MPsIIVAIII_337

 

N a) Ako je \(\log_23=a\) i \(\log_52=b\), odredi \(\log_{24}50\).

b) Uprosti izraz: $$\frac{1-\log _{\frac{1}{a}}\frac{1}{(a-b)^2}+\log_a^2(a-b) }{(1-\log_{\sqrt{a}}(a-b)+\log_a^2(a-b))^{\frac{1}{2}}},\: \: \; 0<b<a<1$$

Zadatak 1879

Test: MPsIIVAIII_321

 

S a) Ako su \(a\) i \(b\) dužine kateta, a \(c\) dužina hipotenuze nekog pravouglog trougla, dokaži da važi: $$\log_{c+b}a+\log_{c-b}a=2\log_{c+b}a\cdot \log_{c-b}a$$

b) Izračunaj: $$8^{\log_{2}\sqrt[3]{128^{-1}}+\frac{5}{3} }$$

Zadatak 1828

Test: MPsIIBTIII_311

 

O Izrazi \(V\) iz izraza: $$\log V +\log 3=\log 4 + 3\log r +\log \pi $$

Zadatak 1829

Test: MPsIIBTIII_311

 

N Ako je \(\log_{10}3=a\) i \(\log_{10}11=b\), izrazi \(\log_{9}2,97\) preko \(a\) i \(b\).

Zadatak 1827

Test: MPsIIBTIII_311

 

O Logaritmuj izraz: $$\frac{8a^4\sqrt{b}}{c^3\sqrt[3]{17}}$$

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Logaritamska i eksponencijalna funkcija Logaritamski izrazi