Pismeni zadaci

Zadatak 1818

Test: MPsIIBTIII_310

 

O Izrazi \(V\) iz izraza: $$\log V -2\log r=\log \pi +\log H$$