Pismeni zadaci

Zadatak 1819

Test: MPsIIBTIII_310

 

S Ako je \(\log_72=c\) i \(\log_75=d\), izrazi \(\log_{70}2,5\) preko \(c\) i \(d\).