Pismeni zadaci

Zadatak 1826

Test: MPsIIBTIII_311

 

O Izračunaj vrednost izraza: $$\log_381\cdot \log_3\frac{1}{27}\cdot \log_{\frac{1}{2}}16\cdot \log_{\frac{1}{2}}8$$