Zadatak 1828

Test: MPsIIBTIII_311

 

O Izrazi \(V\) iz izraza: $$\log V +\log 3=\log 4 + 3\log r +\log \pi $$