Pismeni zadaci

Zadatak 1121

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je \(\log_32=a\), tada je \(\log_218\) jednak:

a) \(\frac{a+1}{a}\);          b) \(\frac{a}{a+1}\);         c) \(\frac{a+2}{a}\);         d) \(a+1\);         e) \(a-1\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1121

Zadatak 1120

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Ako je \(\log_37=a,\log_32=b\), tada je \((\log_27+\log_72)^{-1}\) jednako:

a) \(\frac{a^2-b^2}{ab}\);          b) \(\frac{a^2+b^2}{ab}\);          c) \(\frac{ab}{a^2+b^2}\);          d) \(\frac{2a+7b}{3ab}\);          e) \(\frac{7a+2b}{ab}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1120

Zadatak 1118

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Vrednost izraza \(4^{\log_23+\log_4\frac{5}{11}}\) je

a) \(\frac{22}{15}\);          b) \(\frac{15}{22}\);        c) \(\frac{45}{11}\);        d) \(\frac{10}{33}\);        e) \(\frac{33}{10}\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1118

Zadatak 1119

Priprema za prijemni za "tehničke" fakultete (ETF, MatF, MašF, Fon, SF, TMF,...)

Vrednost izraza \(\log_{\frac{1}{9}}(\log_2\frac{1}{2}\cdot \log_{\frac{1}{2}}8)\) je:

a) \(\frac{1}{3}\);          b) \(-\frac{1}{3}\);        c) \(-\frac{1}{2}\);        d) \(\frac{1}{2}\);        e) \(\log_{\frac{1}{2}}4\).

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1119

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za II razred Logaritamska i eksponencijalna funkcija Logaritamski izrazi