Zadatak 0124

Test: MPsIIIJAI_024

 

Ivice paralelepipeda su a, b, c. Ivice a i b su uzajamno normalne, a ivica c obrazuje sa svakom od njih ugao od 60°. Izračunati zapreminu paralelepipeda.

 

Rešenje:


 slika uz azdatak 0124\(H^2=\left ( \frac{c\sqrt{3}}{2} \right )^2-\frac{c^2}{4}\)

 

 \(H^2=\frac{2c^2}{4}\)

 

 \(H=\frac{c\sqrt{2}}{2}\);

 

 

 \(V=abH\)

 

 \(V=abc\frac{\sqrt{2}}{2}\).