Pismeni zadaci

Zadatak 1924

Test: MPsIIIVAI_330

 

N Duža osnovica jednakokrakog trapeza je \(a\), a oštar ugao \(\alpha\). Dijagonala trapeza normalna je na krak. Trapez rotira oko duže osnovice. Nađi zapreminu dobijenog tela.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Stereometrija Površine i zapremine obrtnih tela Zadatak 1924