Pismeni zadaci

Zadatak 1940

Test: MPsIIIVAII_334

 

N U loptu poluprečnika \(R\) upisana je prava kupa visine \(\frac{3}{2}R\). Na kojoj udaljenosti od vrha treba konstruisati ravan paralelnu osnovi kupe tako da razlika između površine preseka lopte i površine preseka kupe bude jednaka \(a^2\pi \)?

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Stereometrija Površine i zapremine obrtnih tela Zadatak 1940