Pismeni zadaci

Zadatak 2002

Test: MPsIIIVAI_346

 

N Izvodnica date kupe je \(13cm\), a visina \(12cm\). Kupu seče prava paralelna osnovi na rastojanju \(6cm\) od osnove i \(2cm\) od visine kupe. Nađi dužinu odsečka ove prave unutar kupe.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Srednja Za III razred Stereometrija Površine i zapremine obrtnih tela Zadatak 2002